Liikkukaa! on Facebook

Etusivu


 
30.11.2016

Sport for social inclusion

 

17.11.2016

AVUSTUS: Kotouttaminen liikunnan avulla 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 9 § nojalla haettavaksi kehittämisavustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2017. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2017 talousarviossa.

Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 16.12.2016!

11.11.2016

LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN PINGISTAPAHTUMA 20.11.

Pingistapahtuma lapsen oikeuksien päivän kunniaksi

ILMOITTAUTUMINEN ei ole pakollista. Toivomme kuitenkin, että etenkin kilpailuihin osallistuvat ilmoittautuisivat etukäteen.

11.11.2016

SYYSKOKOUS 2016

Liikkukaa - Sports for all ry:n SYYSKOKOUS 2016
Lauantai 26.11.2016, klo 13
Askotalo (Askonkatu 9, LAHTI)

Sääntömääräisen vuosikokouksen asialista:
1.        Kokouksen avaus
2.        Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3.        Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat
4.        Valitaan hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi
        kalenterivuodeksi 2017
5.        Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kummallekin henkilökohtainen
        varamies seuraavalle tilikaudelle 2017
6.        Päätetään seuraavan vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta
7.        Päätetään seuraavan vuoden 2017 talousarviosta
8.        Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista ja
        liittymismaksuista kaudelle 2017
9.        Muut esille tulevat asiat
10.      Kokouksen päättäminen

Toivomme kahden yhdistyksenne jäsenen osallistuvan kokoukseen.
Ilmoittaisitteko osallistumisestanne 20.11. mennessä: monamariamagi(at)gmail.com

--

LIIKKUKAA - Sports for all org GENERAL AUTUMN MEETING 2016
Monday 26.11.2016, 1 pm
Askotalo (Askonkatu 9, LAHTI)

Statutory meeting’s agenda:
1.        Beginning  meeting
2.        Determination of legality and right to make decisions
3.        Choosing chairman, secretary and scrutinizers for meeting
4.        Electing board members for 2017 to replace the ones resigning
5.        Electing 2 auditors and deputies for them for 2017
6.        Approving activity plan 2017
7.        Approving budget 2017
8.        Defining membership fee for actual members and joining fee for
2017
9.        Other business
10.       Ending meeting

We wish two members from your association can participate. Please confirm
participation by 20.11.: monamariamagi(at)gmail.com

15.08.2016

Recommendations on including migrants in sport

Liikkukaa ry is one of the partners in the Erasmus + Sport funded ESPIN -project (“European Sport Inclusion Network - Promoting Equal Opportunities of Migrants and Minorities through Volunteering in Sport”).

The project has now collected guidelines, or a list of recommendations for sports clubs on how to succeed in integrating migrant people into their activities and structures in various positions. Feel free to take full advantage of the recommendations to improve your club!